Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 4011
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274011
Katalogové èíslo 504179
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Anglický název Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts - Essential changes of passenger or good passenger lifts
Datum vydání 01.02.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70523ČSN 27 4011 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 4011 Tato norma platí pro provádění podstatných změn (dříve modernizace, rekonstrukce) provozovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů v existujících (stávajících) budovách, což je možné provést výměnami dříve instalovaných výtahů za výtahy nové nebo provedením podstatných změn jednotlivých částí výtahů. Norma stanovuje minimální rozsah požadavků, které musí být dodrženy při prováděných podstatných změnách výtahů.