Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1330-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 015005
Katalogové èíslo 504168
Název dokumentu Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
Anglický název Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
Datum vydání 01.02.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.19 - Zkušebnictví (názvosloví)
19.100 - Nedestruktivní zkoušení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1330-92017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84581ČSN EN 1330-9 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1330-9 (01 5005) Tato evropská norma se zabývá pouze termíny, které se specificky používají při zkoušení akustickou emisí (AT) a je rozdělena do čtyř částí: a) termíny vztahující se k fyzikálnímu jevu; b) termíny vztahující se k detekci akustické emise; c) termíny vztahující se k měřeným charakteristikám signálu (signálů); d) termíny vztahující se k používání akustické emise.