Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7250-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833506
Katalogové èíslo 504117
Název dokumentu Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
Anglický název Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body measurement definitions and landmarks
Datum vydání 01.04.2018
Datum ukonèení platnosti 01.08.2021
Datum úèinnosti 01.05.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.180 - Ergonomie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 7250-12017
ISO 7250-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86987ČSN EN ISO 7250-1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512373ČSN EN ISO 7250-1 2021
Anotace

ČSN EN ISO 7250-1 This document provides a description of anthropometric measurements which can be used as a basis for comparison of population groups and for the creation of anthropometric databases (see ISO 15535). The basic list of measurements specified in this document is intended to serve as a guide for ergonomists who are required to define population groups and apply their knowledge to the geometric design of the places where people work and live. In addition, the list serves as a basis for extracting one- and two-dimensional measurements from three-dimensional scans (specified in ISO 20685). It serves as a guide on how to take anthropometric measurements, but also gives information to the ergonomist and designer on the anatomical and anthropometrical bases and principles of measurement which are applied in the solution of design tasks. This document is intended to be used in conjunction with national or international regulations or agreements to ensure harmony in defining population groups and to allow comparison of anthropometric data among member bodies. In its various applications, it is anticipated that the basic list will be supplemented by specific additional measurements. Annex A shows the correspondence of dimensions described here with their use in ISO 14738 and ISO 15534.