Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13489
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492136
Katalogové èíslo 504108
Název dokumentu Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce
Anglický název Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements
Datum vydání 01.04.2018
Datum ukonèení platnosti 01.02.2020
Datum úèinnosti 01.05.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.080 - Dřevěné polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134892017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70316ČSN EN 13489 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509330ČSN EN 13489 2020
Anotace

ČSN EN 13489 This European Standard specifies the characteristics of multi-layer parquet elements for internal use as flooring.