Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16120-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421075
Katalogové èíslo 504017
Název dokumentu Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.02.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16120-12017
ISO 16120-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503372ČSN EN ISO 16120-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16120-1 Norma platí pro válcovaný drát z nelegované oceli určený k tažení a/nebo válcování drátu za studena. Průřez může být kruhový, elipsovitý, čtvercový, obdélníkový, šestihranný, osmihranný, půlkruhový nebo jiného tvaru, zpravidla s jmenovitým rozměrem minimálně 5 mm a s hladkým povrchem.