Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12488
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701099
Katalogové èíslo 503929
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení
Anglický název Glass in building - Glazing recommendations - Assembly principles for vertical and sloping glazing
Datum vydání 01.01.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124882016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501021ČSN EN 12488 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12488 Tato norma stanovuje zásady zasklívání a doporučení pro výběr prvků, např. rámy, lišty, odvodňovací otvory, atd., pro montáž zasklení do rámů z jakéhokoliv materiálu. Tato norma platí pro všechny základní typy svislých a šikmých zasklívacích systémů s podporou hrany, ve všech typech pevných nebo otevíravých rámů použitých ve stavebnictví. Tato norma stanovuje také funkce, požadavky a montáž zasklívacích podložek do rámů během jejich výroby, přepravy, montáže a provozní životnosti. Norma platí pro zasklívací podložky použité pro všechny typy plochého nebo zakřiveného skla a také pro odvozené zpracované typy skla. Pro určité výrobky ze skla, např. protipožární zasklení, bezpečnostní skla, mohou platit jiné nebo další požadavky, pravidla nebo doporučení. Tato norma je použitelná za podmínek evropského klimatu. Tato evropská norma neplatí pro následující: - skleněné tvárnice a skleněné dlaždice (EN 1051-1); - profilované stavební sklo (EN 572-7); - zasklení lepená konstrukčním tmelem (viz EN 13022-1 a EN 13022-2 a ETAG 002); - zasklení vlepovaná do okna; - zasklení upevněná bodově; - skleníky (viz EN 13031-1).