Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1096-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701030
Katalogové èíslo 503928
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem
Anglický název Glass in building - Coated glass - Part 5: Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces
Datum vydání 01.01.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1096-52016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99854ČSN EN 1096-5 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1096-5 Tato norma stanovuje metodu zkoušení k prokázání samočisticí funkce povlaků na skle, které využívají sluneční záření, déšť nebo kombinaci slunečního záření a deště ke zlepšení čistoty skla. Norma se týká skla s povlakem třídy A podle EN 1096-1 a EN 1096-2 pro použití ve vnějším prostředí staveb. Tato zkouška byla vyvinuta k použití u povlaků na skle, které využívají účinky hydrofilní a fotokatalytické funkce pro zlepšení čistoty skla. Zkušební postup se netýká konkrétně stálosti samočisticí funkčnosti povlaku