Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50090-3-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368051
Katalogové èíslo 503921
Název dokumentu Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky
Anglický název Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources
Datum vydání 01.12.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50090-3-42017
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505665ČSN EN 50090-3-4 2017Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50090-3-4 Tato norma definuje bezpečnost pro otevřený komunikační systém HBES pro byty a budovy. Je založena na ISO/IEC 24767-2 Bezpečnost domácí sítě / Obslužná aplikace bezpečného komunikačního protokolu (SCPM). Použití bezpečného řešení HBES má několik výhod. - Činí RF komunikační médium HBES více bezpečným: RF rádiové rámce HBES v nešifrované komunikaci mohou být snadno sledovány (například slídilem). - Umožňuje bezpečné aplikace. Bezpečná komunikace je zajímavá v řízení žaluzií a dveří a v bezpečnosti proti narušení, aby se zabránilo narušujícím povelům (zloději.). Je rovněž zajímavá při měření za účelem ochrany například dat o spotřebě elektrické energie. Tento dokument nedefinuje žádný typ aplikace.