Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 503882
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
Datum vydání 01.01.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-4-412017
IEC 60364-4-412005
IEC 60364-4-41/A12017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509166ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 2018Z2
509167ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 2018Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78895ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Norma specifikuje základní požadavky týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně základní ochrany (ochrany před přímým dotykem) a ochrany při poruše (ochrany před nepřímým dotykem) osob a hospodářských zvířat. Zabývá se také uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též požadavky na uplatnění doplňkové ochrany v určitých případech.