Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 303-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075303
Katalogové èíslo 503866
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení
Anglický název Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 303-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56277ČSN EN 303-1 1999
78230ČSN EN 15034 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 303-1 This European Standard applies to boilers used for central heating (heating boilers) with forced draught burners with a nominal heat output not exceeding 1 000 kW, which are operated either with negative pressure (natural draught boilers) or with positive pressure (pressurized boiler) in the combustion chamber, in accordance with the boiler instructions.