Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 115-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274802
Katalogové èíslo 503857
Název dokumentu Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž
Anglický název Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti 01.01.2019
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 115-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86794ČSN EN 115-1+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506197ČSN EN 115-1 2018
Anotace

ČSN EN 115-1 This European Standard is applicable for new escalators and moving walks (pallet or belt type) as defined in Clause 3. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to escalators and moving walks when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard is not applicable to escalators and moving walks which were manufactured before the date of its publication. It is, however, recommended that existing installations be adapted to this standard.