Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 302-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668531
Katalogové èíslo 503789
Název dokumentu Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu
Anglický název Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti 01.08.2023
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 302-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93453ČSN EN 302-3 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517000ČSN EN 302-3 2023
Anotace

ČSN EN 302-3 This European Standard specifies a method for determining the effect on bond strength of damage to wood fibres caused by the action of acids from the adhesive or primer used in the gluing process during climatic cycling. It is suitable for the following applications: a) for assessing the compliance of adhesives with EN 301, EN 15425 and EN 16254; b) for assessing the suitability and quality of adhesives for load-bearing timber structures; c) for determining if the adhesive after bonding has a damaging influence on the strength of the wood due to chemical action. This test is intended primarily to obtain performance data for the classification of adhesives for load-bearing timber structures according to their suitability for use in defined climatic environments. This test is carried out on Norway spruce (Picea abies L.) or Beech (Fagus sylvatica L.). This method is not intended for use to provide numerical design data and does not necessarily represent the performance of the bonded member in service.