Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12453
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747029
Katalogové èíslo 503776
Název dokumentu Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti 01.02.2019
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124532017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63052ČSN EN 12453 2001
63053ČSN EN 12445 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506534ČSN EN 12453 2019
Anotace

ČSN EN 12453 This European Standard also covers power operated vertically moving commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles, used in retail premises which are mainly provided for goods protection. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the power operation of industrial, commercial and garage doors, and gates when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable as identified in Clause 4. All lifetime phases of the machinery including transportation, assembly, dismantling, disabling and scrapping are considered by this standard. This European Standard does not apply to: - lock gates and dock gates; - doors on lifts; - doors on vehicles; - armoured doors; - doors mainly for the retention of animals, unless they are at the site perimeter ; - theatre textile curtains; - horizontally moving power operated doors mainly intended for pedestrian use; - doors outside the reach of people (such as crane gantry fences); - railway barriers; - barriers intended solely for use by pedestrians; - barriers - barriers intended solely for use by pedestrians; - barriers used solely for vehicles on motorways. Whenever the term "door" is used in this document, it shall be deemed to cover the full scope of types and variances of doors, gates and barriers in the scope of this Standard. This European Standard does not deal with any specific requirements on noise emitted from power operated door, gate and barrier, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended use is giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises as their noise emission is not considered to be a relevant hazard. This European Standard is not applicable to machinery which are manufactured before the date of publication of the standard.