Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62561-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357605
Katalogové èíslo 503759
Název dokumentu Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Anglický název Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components
Datum vydání 01.12.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62561-12017
IEC 62561-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91670ČSN EN 62561-1 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62561-1 ed. 2 Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové spojovací součásti, které tvoří části systému ochrany před bleskem (LPS). Typické mohou být konektory, svorky, spojovací a přemosťovací součásti, dilatační vložky a zkušební svorky. Pro účely tohoto dokumentu jsou následující druhy spojení považovány jako spojovací prvky: exotermika, pájení, svařování, svorkování, krimplování, falcování, šroubování nebo zástrčné spojení. Zkoušky součástí pro prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou součástí této normy.