Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60617-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013390
Katalogové èíslo 50368
Název dokumentu Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití
Anglický název Graphical symbols for diagrams - Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
Datum vydání 01.02.1998
Datum ukonèení platnosti 01.09.2005
Datum úèinnosti 01.03.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.30 - Grafické značky pro použití v technických výkresech, diagramech, plánech, mapách a v jiné dokumentaci technických výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60617-21996
IEC 617-21996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15055ČSN IEC 617-2 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60617-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60617-2:1996. Evropská norma EN 60617-2:1996 má statut české technické normy. Oznámení o schválení: Znění mezinárodní normy IEC 617-2:1996 bylo schváleno CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) IEC 617 sestává z těchto částí: Část 1: Všeobecné informace, celkový rejstřík značek. Rejstřík značek. Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití. Část 3: Vodiče a spojovací součásti. Část 4: Základní pasivní součástky. Část 5: Polovodiče a elektronky. Část 6: Výroba a přeměna elektrické energie. Část 7: Spínací, řídicí a jisticí zařízení. Část 8: Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení. Část 9: Telekomunikace: Spojovací a periferní zařízení. Část 10: Telekomunikace: Přenos. Část 11: Stavební a topografické instalační výkresy a schémata. Část 12: Binární logické prvky. Část 13: Analogické prvky. Celá norma je v podstatě jedinou tabulkou v české a anglické řeči, rozdělenou do tří kapitol a celkem sedmnácti oddílů. Norma má přílohy A, B a C, které obsahují starší značky, český a anglický rejstřík. ČSN EN 60617-2 (01 3390) byla vydána v únoru 1998. Nahradila ČSN IEC 617-2 z listopadu 1993.