Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 7221
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 757221
Katalogové èíslo 503654
Název dokumentu Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod
Anglický název Water quality - Classification of surface water quality
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.01 - Kvalita vod obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53242ČSN 75 7221 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 7221 Tato norma platí především pro jednotné určování třídy kvality tekoucích povrchových vod - klasifikaci, která slouží k porovnání jejich kvality na různých místech a v různém čase, a pro orientační posouzení kvality vody.