Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12150-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701570
Katalogové èíslo 503537
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Anglický název Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti 01.12.2019
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12150-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98989ČSN EN 12150-1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508116ČSN EN 12150-1+A1 2019
Anotace

ČSN EN 12150-1 Tato norma stanovuje přípustné odchylky, rovinnost, opracování hran, charakter rozpadu a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického, plochého tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví. Informace o zakřiveném tepelně tvrzeném sodnovápenatokřemičitém bezpečnostním skle je uvedena v příloze A, ale tento výrobek není součástí této evropské normy. Pro tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo, které je zapracováno např. do vrstveného skla nebo izolačního skla nebo bylo podrobeno dodatečné úpravě, např. nanesení povlaku, mohou platit jiné požadavky, které nejsou stanoveny v této evropské normě. Dodatečné požadavky jsou stanoveny v příslušných normách pro výrobky ze skla. V takovém případě nesmí tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo ztratit své charakteristiky pevnosti v ohybu nebo odolnost proti teplotním rozdílům. Norma se netýká výrobků s povrchem opracovaným (např. pískováním, leptáním kyselinou) po tvrzení.