Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14179-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701575
Katalogové èíslo 503536
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Anglický název Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14179-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501065ČSN EN 14179-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14179-1 Tato norma specifikuje systém procesu prohřívání a současně tolerance, rovinnost, opracování hran, rozpad a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického plochého prohřívaného tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví. Zakřivené prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo není předmětem této evropské normy. Prohřívaného tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla, které je zpracováno např. do vrstveného skla nebo izolačního skla, nebo bylo podrobeno dodatečné úpravě např. nanesení povlaku, se mohou týkat jiné požadavky, které nejsou popsány v této normě. Dodatečné požadavky jsou stanoveny v příslušných normách pro výrobky. Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo v těchto případech nesmí ztratit své charakteristiky pevnosti v ohybu a odolnost proti rozdílům teploty. Tato norma se netýká výrobků s povrchem opracovaným (např. pískováním, leptáním kyselinou) po tvrzení.