Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61400-25-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 503455
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
Anglický název Wind energy generation systems - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring
Datum vydání 01.10.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61400-25-62017
IEC 61400-25-62016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 Soubor IEC 61400-25 definuje informační modely a modely výměny informací pro sledování a řízení větrných elektráren. Metoda modelování (u informačních modelů a modelů výměny informací) v IEC 61400-25-2 a IEC 61400-25-3 používá abstraktní definice tříd a služeb, takže specifikace jsou nezávislé na konkrétních sestavách komunikačních protokolů, realizacích a operačních systémech. Mapování těchto abstraktních definic na konkrétní komunikační profily je uvedeno v IEC 61400-25-4. Účelem této Části IEC 61400 je definovat informační model pro informace pro sledování stavu a definovat, jak použít stávající definice v IEC 61400-25-2 a definovat nezbytná rozšíření pro popis a výměnu informací týkajících se sledování stavu větrných turbín. Modely informací pro sledování stavu uvedené v této normě mohou představovat informace poskytované snímači nebo vypočtené.