Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10027-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420011
Katalogové èíslo 503451
Název dokumentu Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli
Anglický název Designation systems for steels - Part 1: Steel names
Datum vydání 01.10.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.080.20 - Oceli
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10027-12016
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509342ČSN EN 10027-1 2017Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
3549ČSN 42 0001 1974
3550ČSN 42 0002 1977
501801ČSN EN 10027-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10027-1 Tato norma stanoví pravidla pro stavbu značek oceli pomocí určujících písmen a číslic vyjadřující použití a hlavní charakteristiky například mechanické, fyzikální, chemické tak, aby poskytovaly zkrácenou identifikaci ocelí. Platí pro oceli předepsané v evropských normách (EN), technických specifikacích (TS), technických zprávách (TR) a v národních normách členů CEN.