Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1901-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731901
Katalogové èíslo 503438
Název dokumentu Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
Anglický název Designing of roofs - Part 3: Roofs with waterproofing from flexible sheets
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511607ČSN 73 1901-3 2020Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87291ČSN 73 1901 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 1901-3 Norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech bez ohledu na jejich sklon, pokud jejich hydroizolační konstrukce obsahuje povlakovou hydroizolaci, a pro navrhování souvisejících konstrukcí. Norma je určena k použití společně s ČSN 73 1901-1.