Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62820-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334597
Katalogové èíslo 503299
Název dokumentu Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně
Anglický název Building intercom systems - Part 1-1: System requirements - General
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62820-1-12016
IEC 62820-1-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62820-1-1 Tato část normy IEC 62820 specifikuje technické požadavky pro skladbu, funkce, provozní vlastnosti a způsoby zkoušení obecných komunikačních systémů budov. Tato část se vztahuje na obecné komunikační systémy pro vstup do budov pro bydlení nebo pro obchodní činnost. Dveřní vchodový systém (DES) je jednoduchou formou běžného komunikačního systému budov (BIS), určený zejména pro pohodlí uživatele. Tento dokument třídí obecné komunikační systémy budov v části 1-1 do dvou stupňů. Stupeň 1 zavádí nižší požadavky pro DES, které nejsou určeny pro významné bezpečnostní aplikace, zatímco stupeň 2 zavádí vyšší požadavky pro komunikační systémy budov pro bezpečnostní aplikace. Každý stupeň může zavádět různé požadavky na funkčnost a provozní vlastnosti, metody zkoušení a normativní odkazy.