Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50131-2-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 503298
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-11: Intrusion detectors - ALDDR
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50131-2-112017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50131-2-11 Tato norma se týká ALDDR instalovaného uvnitř budov a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (dle EN 50131) specifického nebo nespecifického metalického nebo bezdrátového ALDDR používaného pro třídy prostředí I až IV (dle EN 50130-5). ALDDR splňuje všechny požadavky na specifikovaný stupeň. ALDDR detekuje narušitele uvnitř předem definovaného prostoru. Tato norma se vztahuje na ALDDR používající obě laserové provozní technologie, pulsní a kontinuální vlnu, podle principu LIDAR (Light Detection And Ranging , detekce světla a mapování). Ostatní technologie tj. laser pracující na základě Dopplerova efektu nebo použití dalších předmětů s vratným odrazem nebo technologie na základě videa nejsou předmětem této normy. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může ALDDR obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Tento dokument se nevztahuje na systémové propojení.