Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 63044-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 503290
Název dokumentu Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.10.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.01 - Elektrická příslušenství obecně
29.120.99 - Ostatní elektrická příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 63044-12017
IEC 63044-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96411ČSN EN 50491-1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 63044-1 Tato norma platí pro všechny elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) a specifikuje obecné požadavky na tyto systémy a výrobky. Tento dokument je použitelný (nejen) pro - stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi člověkem a systémem, - zařízení pro funkce managementu, - řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, - terénní zařízení a jejich rozhraní, a - kabeláž a propojení zařízení používané ve vyhrazené síti HBES/BACS. Tento dokument uvádí přehled souboru IEC 63044. Aby bylo možno integrovat široké spektrum aplikací, pokrývá soubor IEC 63044: " elektrickou bezpečnost, " funkční bezpečnost, " podmínky prostředí, " požadavky na EMC, a " pravidla a topologie pro instalaci a kabeláž. IEC 63044 je soubor norem skupiny výrobků.