Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8502-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038222
Katalogové èíslo 503282
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8502-22017
ISO 8502-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75950ČSN EN ISO 8502-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8502-2 Norma je součástí souboru ČSN EN ISO 8502, který specifikuje zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Popisuje metodu stanovení chloridových solí, které jsou snadno rozpustné ve vodě a vyskytují se na ocelovém povrchu. Metoda je použitelná i na povrchy již dříve opatřené nátěrem. Norma obsahuje metodu založenou na omytí povrchu, která je proveditelná v terénu i v laboratoři a při které se používají různé metody analýzy obsahu chloridů. Norma uvádí podstatu metody, chemikálie a materiály, potřebná zařízení a popisuje postup zkoušky a vyjádření výsledků. Dalšími aspekty přípravy ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků se zabývají soubory ČSN EN ISO 8501, ČSN EN ISO 8503 a ČSN EN ISO 8504.