Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10241-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010500
Katalogové èíslo 503266
Název dokumentu Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
Anglický název Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 10241-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10241-2 Tato část ISO 10241 řeší zavádění normalizovaných terminologických hesel v jiných kulturních a jazykových prostředích, zejména přejímání mezinárodně normalizovaných terminologických hesel regionálními a národními normotvornými orgány. Stanovuje principy a směrnice pro řešení klíčových záležitostí, které se mají v tomto procesu brát v úvahu. Poskytuje také příklady a řešení problémů, k nimž dochází, když přejímající normotvorný orgán přejímá mezinárodně normalizovaná terminologická hesla, slaďuje pojmové systémy přejímajícího normotvorného orgánu s mezinárodně normalizovanými pojmovými systémy a zpracovává normalizovaná terminologická hesla jako dodatky nebo doplňky mezinárodně normalizovaných terminologických hesel.