Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50849
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368012
Katalogové èíslo 503259
Název dokumentu Nouzové zvukové systémy
Anglický název Sound systems for emergency purposes
Datum vydání 01.10.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 508492017
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504162ČSN EN 50849 2017Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56033ČSN EN 60849 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50849 Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených oblastech v nouzovém stavu. Uvádí také charakteristiky a zkušební metody, které jsou potřebné ke specifikaci systému. Tato evropská norma se vztahuje na systémy pro zesílení zvuku a distribuční systémy, které se používají pro rychlou a uspořádanou mobilizaci obyvatel ve vnitřních i vnějších prostorech při nouzové situaci, včetně systémů využívajících reproduktory k vysílání hlášení pro nouzové účely a nouzových signálů nebo výstražných tónových signálů. Tato evropská norma se nevztahuje na nouzové zvukové systémy používané při evakuaci v případě požárů bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou připojeny k elektrické požární signalizaci.