Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1570-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 275011
Katalogové èíslo 503242
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
Anglický název Safety requirements for lifting tables - Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1570-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501814ČSN EN 1570-2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1570-2 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro zdvihací stoly představující následující charakteristiky: - sloužící pro více než dvě pevná nakládací místa konstrukce; - schopné míjet nakládací místa; - navržené výhradně pro zdvihání a spouštění zboží a ne osob; - přístupné osobám pouze ve fázích nakládání/vykládání; - s rychlostí pojezdu ne větší než 0,15 m/s; - trvale instalované.