Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-5-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 503193
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up alarm systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-5-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 Tato norma platí pro poplachové zabezpečovací zařízení užívající radiokomunikační spoje (RF) a umístěné ve střežených prostorech. Nepokrývá rádiové přenosy na dlouhé vzdálenosti. Norma definuje terminologii používanou v oblasti poplachových zabezpečovacích zařízení užívajících radiokomunikační spoje stejně jako požadavky relevantní pro tato zařízení.