Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16883
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 961529
Katalogové èíslo 503153
Název dokumentu Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov
Anglický název Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
97.195 - Umělecké předměty, předměty uměleckých řemesel
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 168832017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16883 This European Standard provides guidelines for sustainably improving the energy performance of historic buildings, e.g. historically, architecturally or culturally valuable buildings, while respecting their heritage significance. The use of this standard is not limited to buildings with statutory heritage designation, it applies to historic buildings of all types and ages. This European Standard presents a normative working procedure for selecting measures to improve energy performance, based on an investigation, analysis and documentation of the building including its heritage significance. The procedure assesses the impact of those measures in relation to preserving the character-defining elements of the building.