Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 5210
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 133090
Katalogové èíslo 503088
Název dokumentu Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
Anglický název Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 52102017
ISO 52102017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50417ČSN EN ISO 5210 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 5210 This document specifies the requirements for the attachment of multi-turn actuators to valves. Throughout this document, "actuator" may be understood as "actuator and/or gearbox" providing a multi-turn and/or linear output. It specifies: - flange dimensions necessary for the attachment of actuators to industrial valves [see Figure 1 a)] or to intermediate supports [see Figure 1 b)]; - those driving component dimensions of actuators which are necessary to attach them to the driven components; - reference values for torque and thrust for flanges having the dimensions specified in this document.