Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15316-4-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060401
Katalogové èíslo 503073
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Anglický název Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti 01.12.2019
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15316-4-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92061ČSN EN 15316-4-3 2013
94667ČSN EN 15316-4-6 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508725ČSN EN 15316-4-3 2019
Anotace

Anotace ČSN EN 15316-4-3 This European Standard specifies the: - required inputs; - calculation method; - required and resulting outputs, for heat generation systems, thermal solar systems (for space heating, domestic hot water production and the combination of both) and for photovoltaic systems applied in buildings. Within this standard, 6 methods are specified each method has its own range of applicability. - Method 1, is applicable for solar domestic hot water systems characterized by the EN 12976 series (factory made) or EN 12977-2 (custom built). The main output of the method is the solar heat and back up heat contribution to the requested heat use. - Method 2, is applicable for systems for domestic hot water and / or space heating with components characterized by EN ISO 9806 and EN 12977-3 or EN 12977-4 with a monthly calculation time step. The main output of the method is the solar heat and back up heat contribution to the requested heat use. - Method 3, is applicable for systems for domestic hot water and / or space heating with components characterized by EN ISO 9806 with an hourly calculation time step. The main output of the method is collector loop heat supplied to the heat storage. - Method 4, is applicable for photovoltaic systems with components characterized by standards and with an annual calculation time step. The output of the method is the produced electricity. - Method 5, is applicable for photovoltaic systems with components characterized by standards and with a monthly calculation time step. The output of the method is the produced electricity. - Method 6, is applicable for photovoltaic systems with components characterized by standards and with a calculation time step. The output of the method is the produced electricity. These three last calculation methods do not take into account: - electrical storage; - PV/thermal photovoltaic systems. Primary energy savings and CO2 savings, which can be achieved by photovoltaic systems compared to other systems, are calculated according to EN ISO 52000 1. NOTE 1 - Standards linked to the methods are listed in Annex E. Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000 1. NOTE 2 - In CEN ISO/TR 52000 2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation. NOTE 3 - The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2 and Tables A.1 and B.1.