Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14713-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038261
Katalogové èíslo 503057
Název dokumentu Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování
Anglický název Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 3: Sherardizing
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.40 - Kovové povlaky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 14713-32017
ISO 14713-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85938ČSN EN ISO 14713-3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14713-3 This document provides guidelines and recommendations regarding the general principles of design that are appropriate for articles to be sherardized for corrosion protection. The protection afforded by the sherardized coating to the article will depend upon the method of application of the coating, the design of the article and the specific environment to which the article is exposed. The sherardized article can be further protected by application of additional coatings (outside the scope of this document), such as organic coatings (wet paints or powder coatings). When applied to sherardized articles, this combination of coatings is often known as a "duplex system". General guidance on this subject can be found in ISO 12944-5 and EN 13438. The maintenance of corrosion protection in service for steel with sherardized coatings is outside the scope of this document. Specific product-related requirements (e.g. for sherardized coatings on fasteners or tubes, etc.) will take precedence over these general recommendations.