Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 378-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 140647
Katalogové číslo 503039
Název dokumentu Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
Anglický název Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Datum vydání 1.10.2017
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.2017
Věstník vydání (měs/rok) 10/17
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040 - Názvosloví
27.080 - Tepelná čerpadla
27.200 - Technika chlazení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 378-12016
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
502043ČSN EN 378-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 378-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje doporučení pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a znovu využívání chladiv. Termín "chladicí zařízení" používaný v této evropské normě zahrnuje i tepelná čerpadla. Tato část EN 378 specifikuje klasifikační a výběrová kritéria aplikovatelná pro chladicí zařízení. Tato klasifikační a výběrová kritéria jsou používána v částech 2, 3 a 4. Tato norma platí pro: " stacionární nebo mobilní chladicí zařízení všech velikostí s výjimkou klimatizačních systémů pro vozidla, která jsou zahrnuta v normě pro zvláštní výrobky např.: ISO 13043; " nepřímé chladicí a ohřívací systémy; " umístění těchto chladicích zařízení; " vyměňované části a přidávané komponenty po zavedení této normy, jestliže nejsou identické ve funkci a výkonu. Systémy, které používají jiná chladiva než ta, která jsou uvedena v příloze E této evropské normy, nejsou pokryta touto normou. Příloha C specifikuje, jak stanovit množství chladiva, dovoleného pro daný prostor, a když je překročeno, vyžaduje další ochranná opatření pro snížení rizika. Příloha E specifikuje kritéria bezpečnostního a environmentálního posuzování různých chladiv, používaných pro chlazení a klimatizaci. Tato norma není aplikovatelná na chladicí zařízení a tepelná čerpadla, která byla vyrobena před datem publikace této evropské normy s výjimkou rozšiřování nebo modifikací zařízení, které byly realizovány po publikování. Tato norma je aplikovatelná na nová chladicí zařízení, rozšiřování nebo modifikace již existujících zařízení, a pro stávající stacionární zařízení, která jsou přesouvána a provozována na jiném místě. Tato norma také platí pro případ konverze zařízení na jiný druh chladiva, a v tomto případě musí být docílena shoda s relevantními kapitolami v částech 1 až 4 této normy. Řada výrobkových norem, která pojednává o bezpečnosti chladicích zařízení, má přednost před horizontálními a kmenovými normami, které se týkají stejného subjektu.