Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 378-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 140647
Katalogové číslo 503037
Název dokumentu Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob
Anglický název Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection
Datum vydání 1.10.2017
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.2017
Věstník vydání (měs/rok) 10/17
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.080 - Tepelná čerpadla
27.200 - Technika chlazení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 378-32016
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
502047ČSN EN 378-3 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 378-3 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, zahrnuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a zpětné využívání chladiv. Termín "chladicí zařízení" použitý v této evropské normě zahrnuje tepelná čerpadla. Tato třetí část evropské normy platí pro místo instalace (stavební prostor a technická zařízení budovy). Tato norma specifikuje požadavky na místo instalace z hlediska bezpečnosti, které mohou být nezbytné ve spojení chladicího zařízení a pomocných komponentů, se kterými však nejsou tyto požadavky bezprostředně spojeny. Tato norma platí pro: a) stacionární nebo mobilní chladicí zařízení všech velikostí s výjimkou klimatizačních systémů pro vozidla, která jsou zahrnuta v normě pro zvláštní výrobky např. ISO 13043; b) nepřímé chladicí a ohřívací systémy; c) umístění chladicích zařízení; d) vyměňované části a přidávané komponenty po zavedení této normy, jestliže nejsou identické ve funkci a výkonu. Systémy, které používají jiná chladiva než ta, která jsou uvedena v příloze EN 378-1:2016, příloha E, nejsou pokryta touto normou. Tato norma neplatí pro skladované zboží. Tato evropská norma neplatí pro chladicí zařízení, která byla vyrobena před datem vydání této evropské normy s výjimkou rozšiřování a modifikací zařízení, které byly realizovány po vydání. Tato norma platí pro nová chladicí zařízení, rozšiřování nebo modifikace již existujících zařízení, a pro existující stacionární zařízení, které byly přemístěny a jsou provozovány na jiném místě. Tato norma také platí v případě změny zařízení na jiný druh chladiva, a v tom případě musí být posouzena shoda s relevantními články v částech normy 1 až 4.