Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 378-4
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 140647
Katalogové číslo 503036
Název dokumentu Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
Anglický název Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Datum vydání 1.10.2017
Datum ukončení platnosti 1.4.2020
Datum účinnosti 1.11.2017
Věstník vydání (měs/rok) 10/17
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.080 - Tepelná čerpadla
27.200 - Technika chlazení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 378-42016
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
502048ČSN EN 378-4 2017
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
509043ČSN EN 378-4+A1 2020
Anotace

ČSN EN 378-4 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a opětné použití chladiv. Termín "chladicí zařízení" používaný v této evropské normě zahrnuje i tepelná čerpadla. Tato norma platí pro: a) stacionární nebo mobilní chladicí zařízení všech velikostí včetně tepelných čerpadel; b) nepřímé chladicí a ohřívací systémy; c) umístění chladicích zařízení; d) vyměňované části a přidávané komponenty po zavedení této normy, jestliže nejsou identické ve funkci a výkonu. Tato norma neplatí na "klimatizátory pro motorová vozidla", které jsou konstruovány dle výrobkové normy jako je ISO 13043. Zařízení, které používají jiná chladiva než ta, která jsou uvedena v EN 378-1:2016, příloha E, nejsou zahrnuta do této normy, pokud nejsou označena bezpečnostní třídou dle ISO 817. Tato norma neplatí pro skladované zboží. Tato norma není aplikovatelná na chladicí zařízení a tepelná čerpadla, která byla vyrobena před datem uveřejnění této evropské normy, s výjimkou rozšiřování nebo modifikací zařízení, které byly realizovány po uveřejnění normy. Tato norma je aplikovatelná na nová chladicí zařízení, rozšiřování nebo modifikace již existujících zařízení, a pro stávající stacionární zařízení, která jsou přemísťována a provozována na jiném místě. Tato norma také platí pro případ konverze zařízení na jiný druh chladiva, a v tomto případě musí být docílena shoda s relevantními odstavci v částech 1 až 4 této normy. Tato část 4 evropské normy specifikuje požadavky pro bezpečnostní a environmentální aspekty ve vztahu k provozu, údržbě a opravám chladicích zařízení, a ve vztahu k rekuperaci, opětnému použití a likvidaci všech typů chladiv, chladivového oleje, teplonosné tekutiny, chladicího zařízení a jeho části. Tyto požadavky jsou určeny k minimalizaci rizik zranění osob a poškození majetku a prostředí, vyplývajících z nesprávné manipulace s chladivy, nebo ze znečišťujících látek, jejichž následkem je porucha chladicího zařízení a následná emise chladiva. Články 4, 5.1.1 až 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 a 6.6 této evropské normy nejsou aplikovatelné pro kompaktní zařízení s napájecí šňůrou, vyrobené v továrně jako hermeticky těsné, v souladu se souborem EN 60335.