Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13501-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730860
Katalogové èíslo 503029
Název dokumentu Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
Anglický název Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
Datum vydání 01.08.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13501-42016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84832ČSN EN 13501-4+A1 2010
500925ČSN EN 13501-4 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13501-4 Tato evropská norma stanovuje postup pro klasifikaci prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře na základě výsledků zkoušek požární odolnosti v rozsahu přímé aplikace příslušné zkušební metody. Klasifikace na základě rozšířené aplikace výsledků zkoušek je také zahrnuta v předmětu této evropské normy. Tato evropská norma se týká následujících výrobků: - potrubí pro odvod kouře; - klapky pro odvod kouře; - kouřové zábrany; - odtahové zařízení pro nucený odvod kouře a tepla (ventilátory), včetně připojení; - odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla. Příslušné dokumenty, které obsahují příslušné zkušební metody, vypracované pro tyto výrobky, jsou uvedeny v kapitole 2.