Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60728-11 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367211
Katalogové èíslo 503026
Název dokumentu Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost
Anglický název Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Datum vydání 01.08.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.40 - Kabelové rozvodné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60728-112017
IEC 60728-112016
IEC 60728-11/COR12016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507084ČSN EN 60728-11 ed. 3 2017A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88253ČSN EN 60728-11 ed. 2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60728-11 ed. 3 Tato norma se zabývá požadavky na bezpečnost vztahujícími se na pevně uložené systémy a zařízení. Pokud je to použitelné, platí též pro mobilní a dočasně instalované systémy, například v karavanech. Mohou se použít dodatečné požadavky, například vztahující se k - elektrickým instalacím budov a vrchních vedení, - jiným rozvodným systémům telekomunikačních služeb, - vodovodním rozvodným systémům, - plynovým rozvodným systémům, - bleskosvodovým systémům. Tato norma je určena zejména k zajišťování bezpečnosti systému, osob na něm pracujících, účastníků a účastnických zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními hledisky a není určena pro definování norem na ochranu zařízení použitých v systému.