Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-2+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 503021
Název dokumentu Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
Anglický název Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
Datum vydání 01.08.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-2:2010+A22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91925ČSN EN 131-2+A1 2012
97447ČSN P CEN/TS 16665 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 131-2+A2 Tato evropská norma specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků. Norma neplatí pro schůdky nebo pro žebříky pro zvláštní profesionální použití, např. žebříky pro hasiče, střešní žebříky a pojízdné žebříky. Rovněž neplatí pro žebříky používané pro práci na elektrických soustavách nebo instalacích pod napětím nebo v jejich blízkosti. Pro tento účel platí EN 61478. Pro izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti platí EN 50528. Tato evropská norma je určena k použití spolu s EN 131-1. Pro žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji platí EN 131-4. Pro teleskopické žebříky platí EN 131-6. Pro pojízdné žebříky s plošinou platí EN 131-7.