Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-2-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 502978
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors
Datum vydání 01.08.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-2-82016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92128ČSN CLC/TS 50131-2-8 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50131-2-8 Tato evropská norma je určena pro otřesové detektory instalované v budovách, sloužící pro detekci otřesu nebo série otřesů způsobených násilným proniknutím fyzickou překážkou (např. dveře nebo okna). Stanovuje stupně zabezpečení 1 - 4 (v souladu s EN 50131-1), specifické nebo nespecifické drátové nebo bezdrátové detektory a používá třídy prostředí I-IV (viz EN 50130-5). Norma neobsahuje požadavky na detektory určené k detekci pokusů o proniknutí do sejfů nebo trezorů např. vrtáním, řezáním nebo řezáním plamenem. Norma neobsahuje požadavky pro otřesové detektory pro venkovní použití.