Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50131-2-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 502833
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-9: Intrusion detectors - Active infrared beam detectors
Datum vydání 01.07.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50131-2-92016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50131-2-9 Tato technická specifikace se týká aktivních detektorů s infračerveným paprskem (AIBD) instalovaných uvnitř budov a jsou používány jako součást poplachových zabezpečovacích systémů. Specifikuje čtyři stupně zabezpečení 1 až 4 (v souladu s EN 50131-1) a používá třídy prostředí I až IV (v souladu s EN 50130-5). Tato norma se vztahuje pouze na detektory AIBD používající technologie na bázi přerušení. Další technologie, např. technologie založená na Dopplerově jevu nejsou předmětem tohoto dokumentu. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor AIBD obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Tento dokument se nevztahuje na systémové propojení.