Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15651-3 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722370
Katalogové èíslo 502705
Název dokumentu Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje
Anglický název Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15651-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93224ČSN EN 15651-3 ed. 2 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15651-3 ed. 3 This Standard specifies definitions and requirements for sealants used for sealing of joints applied in sanitary areas in the interior of buildings exposed to non-pressurized water. It covers joints in: - bathrooms; - toilets; - showers; - domestic kitchens; - prefabricated elements in sanitary areas (e.g. shower cubicles). Industrial, drinking water, underwater (swimming pools, sewage systems, etc.), food contact applications and sealing of glass-ceramic cooktop panels (stove tops, ceramic hobs) are excluded from the scope. This Standard does not provide criteria or recommendations for the design of joints and installation of sealants in sanitary applications. This Standard does not apply to non-structural sealants in any of non-paste form, to those used in sanitary joints and to oil-based mastics.