Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15681-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701012
Katalogové èíslo 502689
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma
Anglický název Glass in Building - Basic alumino silicate glass products - Part 2: Product standard
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti 01.02.2018
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15681-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504077ČSN EN 15681-2 2018
Anotace

ČSN EN 15681-2 This European Standard covers the assessment and verification of constancy of performance and the factory production control of basic alumino silicate glass products for use in buildings. For glass products with electrical wiring or connections for, e.g. alarm or heating purposes, other directives, e.g. Low Voltage Directive, may apply.