Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8503-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038223
Katalogové èíslo 502627
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8503-52017
ISO 8503-52017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73853ČSN EN ISO 8503-5 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8503-5 This document describes a field method for measuring the surface profile produced by any of the abrasive blast-cleaning procedures given in ISO 8504-2. The method uses replica tape and a suitable gauge for measuring, on site, the roughness of a surface before the application of paint or another protective coating. The method is applicable within the range of profile heights cited for a given grade (or thickness) of replica tape. The commercial grades currently available permit measurement of average peak-to-valley profiles of 20 µm to 115 µm. The method is valid for surfaces that have been cleaned with abrasives.