Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60794-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359223
Katalogové èíslo 502599
Název dokumentu Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním
Anglický název Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.180.10 - Optická vlákna a kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60794-52016
IEC 60794-52014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79284ČSN EN 60794-5 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60794-5 ed. 2 Tato norma, která je dílčí specifikací, specifikuje požadavky na mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro výstavbu zafukováním pro vnější a/nebo vnitřní použití. Mikrotrubičkové optické vláknové kabely a mikrotrubičkové vláknové jednotky využívají k podpoře instalace strukturu mikrotrubičky nebo chráněných mikrotrubiček a poskytují ochranu po celou dobu navržené životnosti. Tyto výrobky mohou být použity pro aplikace, jako jsou komunikační a přenosové sítě, přenosová, telefonní a data zpracující zařízení, řídicí a monitorovací aplikace. Struktury kabeláže popsané v této dílčí specifikaci jsou jedinečně navrženy s cílem usnadnění a využití výhod výstavby zafukováním do mikrotrubiček. Pravidla pro vytvoření prohlášení o dopadech na životní prostředí lze nalézt v IEC TR 62839-1. Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí příslušenství pro montáž mikrotrubiček.