Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-904+A1+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 502592
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
Datum vydání 01.07.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
13.020.01 - Životní prostředí a ochrana životního prostředí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-9042014
IEC 60050-904/AMD12015
IEC 60050-904/AMD22016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510063ČSN IEC 60050-904+A1+A2 2017A3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-904+A1+A2 Tato část IEC 60050 uvádí obecnou terminologii používanou v environmentální normalizaci pro elektrické a elektronické produkty a systémy. Má status horizontální normy v souladu s Pokynem IEC 108 Směrnice pro zajištění konzistentnosti (vzájemného souladu) publikací IEC Použití horizontálních norem. Tato terminologie je konzistentní s terminologií vypracovanou v ostatních specializovaných částech IEV. Tato horizontální norma je primárně určena technickým komisím pro přípravu norem v souladu s principy stanovenými v Pokynu IEC 108.