Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 572-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701010
Katalogové èíslo 502414
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
Anglický název Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.81 - Průmysl skla a keramiky (názvosloví)
81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 572-1+A12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99992ČSN EN 572-1+A1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 572-1+A1 Tato část normy stanovuje a klasifikuje základní výrobky ze skla, uvádí jejich chemické složení, jejich hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti a definuje jejich obecná kritéria kvality. V této části normy nejsou obsaženy specifické rozměry a jejich přípustné odchylky, popis vad, meze kvality a označení všech základních typů výrobků, jsou však uvedeny v dalších částech této normy pro každý typ výrobku samostatně: EN 572-2 Sklo float EN 572-3 Leštěné sklo s drátěnou vložkou EN 572-4 Ploché sklo tažené EN 572-5 Vzorované sklo EN 572-6 Vzorované sklo s drátěnou vložkou EN 572-7 Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní EN 572-8 Dodávané a konečné řezané rozměry EN 572-9 Hodnocení shody/Výrobková norma