Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 572-8+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701010
Katalogové èíslo 502413
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry
Anglický název Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 8: Supplied and final cut sizes
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 572-8+A12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99991ČSN EN 572-8+A1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 572-8+A1 Tato norma stanovuje požadavky na rozměry a minimální kvalitu (s ohledem na optické vady a vady vzhledu) pro základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla pro použití ve stavebnictví definované v EN 572-1:2012. Platí pro dodávané rozměry nebo řezané rozměry pro konečné použití. Tato norma neplatí pro konečné řezané rozměry o velikosti menší než 100 mm nebo s plochou povrchu menší než 0,05 m2. Tato norma neplatí pro sklo float dodávané v jumbo rozměrech, dělených rozměrech nebo nadměrných tabulích ani pro leštěné sklo s drátěnou vložkou, ploché sklo tažené, vzorované sklo a vzorované sklo s drátěnou vložkou, dodávané ve skladových rozměrech, viz EN 572-2:2012, EN 572-3:2012, EN 572-4:2012, EN 572-5:2012 a EN 572-6:2012. Tato norma neplatí pro konečné řezané rozměry profilovaného stavebního skla s drátěnou vložkou nebo bez ní. Detailní informace o tomto typu skla jsou uvedeny v EN 572-7.