Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60076-10 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351089
Katalogové èíslo 502398
Název dokumentu Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku
Anglický název Power transformers - Part 10: Determination of sound levels
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60076-102016
IEC 60076-102016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64164ČSN EN 60076-10 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60076-10 ed. 2 Tato část IEC 60076 definuje metody pro měření akustického tlaku a akustické intenzity, pro které jsou stanoveny hladiny akustického výkonu transformátoru, tlumivek a k nim připojených chladicích zařízení. Metody jsou použitelné na transformátory, tlumivky a jejich chladicí zařízení - buď připojené, nebo oddělené od transformátoru, kterými se zabývají soubory norem IEC 60076 a IEC 61378. Tato norma je především určena pro použití při měřeních prováděných ve výrobním závodě. Podmínky na místě instalace mohou být velmi rozdílné z důvodu přítomnosti blízkých objektů, včetně jiných transformátorů. Přesto lze tuto normu použít pro možné použití při měřeních na místě instalace.