Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14122-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833280
Katalogové èíslo 502314
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky
Anglický název Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways
Datum vydání 01.05.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 14122-22016
ISO 14122-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500841ČSN EN ISO 14122-2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14122-2 Tato část ISO 14122 uvádí obecné požadavky pro bezmotorové pracovní plošiny a lávky, které jsou částí pevně umístěného stroje a bezmotorové nastavitelné části (např. sklopné, posuvné) a pohyblivé části těchto pevných prostředků přístupu. POZNÁMKA 1: "Pevné" prostředky přístupu jsou namontovány takovým způsobem (například pomocí šroubů, matic, přivařením), že mohou být odstraněny pouze s použitím nástrojů. Tato část ISO 14122 specifikuje minimální požadavky, které platí i při požadavku stejných prostředků přístupu jako část budovy nebo civilní výstavby (např. pracovní plošiny, lávky), kde je stroj instalován za podmínky, že hlavní funkcí této části konstrukce je poskytnout prostředky přístupu ke stroji. POZNÁMKA 2: Tam, kde neexistují žádné místní předpisy nebo normy, může být použita tato část ISO 14122 pro prostředky přístupu, které nejsou předmětem této normy. Předpokládá se, že tato část ISO 14122 bude použita s ISO 14122-1 k uvedení požadavků pro pracovní plošiny a lávky. Řada ISO 14122 jako celek je použitelná jak pro pevně umístěné, tak pro pohyblivé strojní zařízení, kde jsou nezbytné pevné prostředky přístupu. Není použitelná pro poháněné prostředky přístupu, jako jsou výtahy, eskalátory nebo jiná zařízení speciálně navržená pro zdvihání osob mezi dvěma úrovněmi. Tato část ISO 14122 se nevztahuje na strojní zařízení vyrobené před datem vydání této normy.